Filaso.cz

… aneb filatelisté sobě

Zpravodaj Perfiny – důležité informace – kontakty

Pro širší informovanost filatelistické veřejnosti se představujeme touto cestou. Stručně o historii – sbírat perfiny u nás začal průkopník tohoto úseku filatelie Vojtěch MAXA (+ 1989). Byl autorem čtyř vydání Katalogu perfinů z území Československa a redaktorem zpravodaje PERFINY. První číslo tohoto zpravodaje vyšlo v červnu 1974, ve formátu A4, později byl vydáván v praktičtějším formátu A5. Za čtyři desítky let už vyšlo 193 čísel a číslo 194 bude posledním v roce 2015. Za rok jsou vydána 4 čísla. Od roku 2004 vydává zpravodaj společně česká a slovenská strana, 2 čísla vychází v české verzi, 2 čísla ve slovenské.

Vývoj organizovaného sběratelství – v počátcích to byla skupina sběratelů perfinů při KF 00-65 Kovoprojekta Praha. Tato skupina se postupně rozrostla až na 250 sběratelů a v roce 1986 byla začleněna jako samostatná Sekce sběratelů perfinů do Komise teritoriální filatelie SČSF. Zde fungovala do roku 2005. V tomto roce se transformovala na samostatnou Odbornou společnost sběratelů perfinů Svazu českých filatelistů. V současnosti se počet členů pohybuje řádově mezi 60 – 70. Každoročně se někteří odhlásí nebo zemřou, ale také se hlásí noví zájemci o sbírání perfinů. Společnost je velmi aktivní, vydává pravidelně 4 čísla zpravodaje za rok, dvakrát do roka pořádá setkání, v každém zpravodaji je písemná aukce perfinů. V roce 2015 skupina autorů vydala na pokračování katalog Perfiny na známkách Hradčany (příloha zpravodajů PERFINY č. 1/2015 až 4/2015).

Jak již bylo uvedeno, dosud byl Katalog perfinů z území Československa vydán 4x, naposledy v roce 1987. Počínaje 2. vydáním katalogu, v každém dalším vydání se zvyšoval počet evidovaných a popsaných perfinů, proto ve 3. vydání došlo k přečíslování a toto bylo převzato i do 4. vydání. Z uvedeného důvodu u starých zpravodajů nebude souhlasit číslování. Informace uvedené ve starých zpravodajích nemusí plně odpovídat skutečnosti. Správnější informace jsou v současnosti používaném 4. vydání (1987). Výzkum perfinů ale soustavně pokračuje. Již několik let se pracuje na dalším, opraveném a rozšířeném vydání, kde, budou uvedeny nejaktuálnější informace o katalogizovaných perfinech.

Zájemci o perfiny mohou další informace získat u redaktorů zpravodaje PERFINY na mailové adrese vlabes@seznam.cz (pro ČR) a janmarencik@gmail.com (pro SR)

Zpět na výpis zpravodajů Perfiny

Vyhledávání

 

Navigace

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:

Pokud ještě nejste zaregistrováni, můžete se zdarma zaregistrovat.

Doporučujeme

Dům filatelie
Burda Auction (Filatelie Burda) - filatelie, poštovní historie, pohlednice, bankovky, grafika
Filatelie Stošek s.r.o.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk

© 2008-2024 Filaso.cz | Hosting Webglobe | Základ designu Andreas Viklund | Mapa webu nahoru