Filaso.cz

… aneb filatelisté sobě

Digitální knihovna - Historik poštovní a filatelistický

|

Tato publikace si klade za cíl být platformou pro uveřejňování doplňků, aktualizací a oprav chyb ve Votočkových monografiích, ale také v katalozích razítek Müllera a Kleina. Prvotním cílem není uveřejnit dodatky k těmto katalogům razítek či konkurovat práci jiných sběratelů na těchto dodacích, ale shromáždit a zobrazit od současných sběratelů maximum položek, z nichž bude při těchto aktualizacích a dodacích vycházeno. Jde o jakési průběžné evidování a publikování různých objevů, upozorňování na zajímavosti v této souvislosti vyšlé i v jiných publikacích, aby sběratelům bylo na jednom místě přiblíženo, z jakých podkladů budoucí aktualizace budou vycházet. Zároveň je cílem, aby tyto objevy byly průběžně dostupné i zahraničním sběratelům, kteří mohou k danému tématu přispět mnohdy zajímavými položkami.

Tento elektronický občasník bude vydáván tak, jak se nashromáždí nové objevy a jejich scany, očekává se, že by mohl být vydáván 3 ročně.

Samozřejmě objevy a zjištění sběratelské veřejnosti jsou vítány!

Historik poštovní a filatelistický č. 2 (2024/1)

Obsah: Ve druhém čísle je navázáno na nové objevy razítek chybějících v katalozích Muller a Votoček a je též přidán okruh razítek chybějících v katalogu Klein. Opět se jedná o razítka buď dosud neuveřejněná či u předzámkových razítek o starší datum použití. Věříme, že tato platforma zaujme další sběratele jak z Čech, tak i ze zahraniční.

Datum zveřejnění: 12. 2. 2024 Velikost: 20.7 MB Počet stránek: 82

Soubor můžete stahovat přímo z našeho serveru

Historik poštovní a filatelistický č. 1 (2023/1)

Obsah: Český výtah z publikací autorů W. Schuberta a W. Demutha, "Müller unbekannt"; Nově zjištená předznámková razítka či starší datum použití; Nově zjištená razítka a jejich varianty z let 1850-68 a další...

Datum zveřejnění: 12. 12. 2023 Velikost: 19.3 MB Počet stránek: 82

Soubor můžete stahovat přímo z našeho serveru

Vyhledávání

 

Navigace

Přihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:

Pokud ještě nejste zaregistrováni, můžete se zdarma zaregistrovat.

Doporučujeme

Dům filatelie
Burda Auction (Filatelie Burda) - filatelie, poštovní historie, pohlednice, bankovky, grafika
Filatelie Stošek s.r.o.
Filatelia a zbieranie poštových známok - www.postoveznamky.sk

© 2008-2024 Filaso.cz | Hosting Webglobe | Základ designu Andreas Viklund | Mapa webu nahoru